Blog

SEKTÖRE GİRİŞ

Müteahhitlerin İnşaat Projelerine Girmesi

Müteahhit kimdir?

Müteahhit, yapım ya da ticaretle ilgili bir işi üzerine alıp yapan kişiye verilen isimdir. İnşaat alanındaki projelerin yapımında büyük yükümlülük ve katkısı olan, sözleşmeli veya kendi adına çalışan kişilerdir. Yaptığı iş karşılığında sadece para almaz, her binadan bir veya daha fazla daire talep ederek binanın yapımına yardımcı olur. Bazı müteahhitlerin çalışma sistemleri farklıdır. Arsaları satın alır, binayı yapar, kendi istediği kadar daireyi ayırdıktan sonra diğer daireleri satışa sunarak kazanç elde eder. Bir müteahhit, binanın bütün vergi ve maliyetlerinden sorumludur.

Müteahhit Ve İnşaat Sektörü

İnşaat sektöründe müteahhitlerin rolü çok fazladır. Özellikle sağlam olmayan binaların, Kentsel Dönüşüm projesine girmesiyle, bu binaların sahipleri ve kat malikleri ile anlaşıp işi üstlenen müteahhit firma sayısı yoğun ve hızlı bir şekilde artmıştır. Kentsel Dönüşüm, inşaat sektörüne canlılık getirmiştir. Ayrıca kişiler, müteahhit firmalarla başvurarak kendilerine ait eski bina ve yapıların yıkılarak veya iskelet yapısının güçlendirilmesine bağlı kalınarak eski bunanın yerine daha sağlam ve lüks bir binanın yapılmasını talep eder. Müteahhit, binanın yapısına, arsanın durumuna göre projeyi hazırlar sunar, uygun görülürse gerekli tam izinler alınır ve inşaat başlar. Bu inşaat karşılığı müteahhit ya para alır yada kat.

Kentsel Dönüşümlerde Müteahhitlerin Rolü

Belediyeler, bazı zamanlarda kendi il ve ilçe sınırları içinde yer alan eski, harabe veya içinde oturulması tehlikeli ve sakıncalı olan binaları tespit etmekte, bu binaları Kentsel Dönüşüm projesine dahil etmektedir. Bina sahipleri veya kat malikleri ile görüşülüp yeterli imza alındıktan sonra bu binaların yıkım ve yapım işleri inşaat firmalarına yada müteahhit firmalara verilmektedir. Önemli olan lüks değil sağlamlıktır ama binanın göze hatip etmesi de uyum açısından iyi olacaktır.

Türkiye’de nüfusun artması, barınacak yer ihtiyacının sağlanması, insanların doğa ve deniz ortamında bir ev sahibi olması ve kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında dev bir inşaat alanı gibidir. Müteahhit firmalar burada devreye girer, işi üstlenir ve plan, proje, binanın tüm maliyetleri, işçilik maliyetleri ve projeyi eksiksiz tamamlama sorumluluğuyla tüm projeleri yerine getirir. Müteahhit, güvenilir olmalı, işi zamanında teslim etmelidir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!