Blog

Müteahhitlerin Zarar Vermesi

Müteahhitlerin İnşaat Piyasasına Zarar Vermesi

Müteahhit, inşaatların yapım işini, tüm proje, çalışan ve maliyetleri ile birlikte üstlenen kişidir ve en büyük sorumluluk onun üstündedir. Türkiye’nin dev bir inşaat sahası olduğunu göz önünde bulundurursak, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, bu işin eğitimini almış veya almamış müteahhit ve inşaat firmalarının hızla artması önlenemez bir gerçektir. Müteahhitler bazen hazır binanın yıkım işi ile bazen de arsa üzerine bina yapılması dahil tüm inşaat işlerini teknik ve mali anlamda yürütmekte ve tamamlamaktadır.

Müteahhitler ve Artan Maliyetler

İnşaat yapımı oldukça maliyetli bir iştir ve işin üstlenildiği andan itibaren, plan, proje, malzeme alımı, işçilik maliyetleri ve çeşitli etkenler nedeniyle yüksek bütçelere varabilir. Döviz piyasasının sürekli dalgalanması, dolar ve eurodaki artış maliyetleri arttırır. Müteahhitler, bu sebeplerden dolayı mali açıdan zorluk çekebilir. İnşaatlarda kullanılan malzeme birim ücretlerinin artması, işçilerin ve malzeme tedarikçilerinin ücretlerinin zamanında ödenememesi, istinat duvarlarının maliyetlerinin yüksek oluşu gibi aksaklıklara neden olarak işin zamanında bitirilip teslim edilmemesine neden olur. 

Bu da hem müteahhit firmanın güvenilirliğine hem de mülk sahibi kişilerin maddi kaybına neden olur. Bu işin yükünü kaldıramayan ve maddi kayba uğrayan müteahhitlerin iflasına hatta başka bir yere kaçmasına bile sebep olabilir. Bu tarz haberler zamanla basına da yansımaktadır. Çok büyük müteahhit firmalar zamanla iflaslarını talep edebilmektedir.

Müteahhitlerin İnşaat Piyasasına Verdikleri Zararlar

Müteahhit veya inşaat firmalarının, saydığımız pek çok nedenden dolayı inşaat piyasasına verdikleri zarar sebebiyle, insanlar bu firmalara olan güvenlerini yitirmişlerdir. Köklü firmalar genelde tercih edilmektedir. Piyasaya yeni atılan bu şirketler fazla iş yapamamaktadır. İnşaat sektörü canlı bir piyasa olup, sürekli yenilikler gerekmektedir. Mali açıdan güçlü firmalar ve işini zamanında güvenli teslim edenler işlerini sürdürebilmekte, yeni firmalar iş yapamadan kapanmakta inşaat sektörüne sekte vurulmaktadır.

Zarardan En Az Maliyetle Kurtulma yolları

Eğer yeteri mali durumu yoksa yüksek bütçeli plan ve projelerden uzak durulmalıdır.

İş zamanında ve eksiksiz teslim edilmeli ve Dolar ve Euro üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden malzeme temin edilmesi uygun olup fazla zararı önleyecektir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!