Blog

ŞANTİYELERİN GEREKLİLİĞİ

Şantiyelerin İnşaat İçin Gerekliliği

İnşaat yapımında birçok farklı grup, farklı zamanlarda, tehlike düzeyi yüksek bir alanda çalışmaktadır. Bu kadar çeşitlilik ve insan sayısının fazla olduğu bir işte düzenin kurulması gerekmektedir. Şantiye ise bir inşaat sahasında yönetim binası, işçi yatakhane ve dinlenme alanı, depolar, idari ve mili işler kısmı bunların dışında çevre güvenliği ve giriş-çıkış kapısı da şantiye alanına dâhildir. Şantiye, görüldüğü üzere inşaatın sürdürülebilmesi için çok önemlidir.

İnşaat Yapımı ve Şantiye

Bu kadar farklı grubu kontrol etmek ve koordineyi sağlamak, tehlikeli olan inşaat sahasına giriş-çıkış kontrol altında tutmak, idari ve mali işlerin yerinde kontrolü için, genel düzeni sağlamak gibi birçok konu için şantiye zorunludur. Özellikle belirle büyüklüklerde ki inşaatlarda şantiye olmadan düzenin sağlanması inşaatın devam etmesi mümkün değildir.

Şantiye Kurulması ve Gerekliliği

Yukarıda bahsedilen şantiyeyi oluşturan bölümlerin kurulu işine ise mobilizasyon denmektedir İnşaat başlamadan önce mobilizasyon işinin yapılması zaten birçok devlet ve özel sektör işinde zorunlu tutulmaktadır. 3. Havalimanı gibi yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığı bir inşaatı ele alacam olursak; burada yeni bir şehir kurulmasını gerektirecek ölçüde bir mobilizasyon gereklidir. 7/24 tüm zamanını orada geçiren insanlar için her türlü sosyal tesislerin olması gerekmektedir.

Fakat burada şantiye kurulumu yapılırken ve sonrasında ufak hatalar sonucunda belirli bir süre inşaatın durmasına sebep olmuştur. İnşaat sonrası bir yapı ortaya çıkmakta ve ortalama 50 yılı aşkın bir ömrü olmaktadır. Düzgün bir yapı ortaya koyabilmek adına inşaat başlangıç aşamasında şantiyeyi düzgün kurmak; çalışanları verimli ve motivasyonunu yüksek tutmayı da sağlayacaktır.

Yapılan Hataların Doğurduğu Sonuçlar

Şantiye olmaz ise ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağı birçok açıdan öngörülebilirdir. Öncelikle yeterli düzeyde çevre güvenliği olmadığı için hem vatandaş hem de işçiler için tehlikeli olacaktır. Belirli bir düzen olmadığı için yavaş ilerleyen, kalite kontrolü olmayan binalar ortaya çıkacaktır. İnşaat açısından kalite demek herhangi bir ürün gibi basit sonuçları olan bir olgu değildir. Sonuçları 1999 Marmara Depremi gibi ülkemize çok acı tecrübeler yaşatan bir kavramdır. Bu nedenle yapılan işlerde olması gerekenden kaçılmaması ve buna müsaade edilmemesi gerekmektedir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!