Blog

İnşaatlara Yönelik En Mantıklı Zemin Etüdü


Güvenli ve ekonomik tasarımlar yapabilmek için söz konusu yapının oturacağı zemin ile ilgili jeolojik ve geoteknik bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesine zemin etüdü denir. Zemin etüdü yapılarak zemin ve kaya katmanlarının lokasyon ve kalınlıklarının belirlenmesi, zemin koşullarının değişkenlik kriterlerinin belirlenmesi, alınan numuneler doğrultusunda laboratuvar deneyleri de yapılarak ilgili mühendislik özelliklerinin elde edilmesi, ilgili sahanın tasarlanan yapı için uygunluğunun belirlenmesi, yer altı su seviyesinin belirlenmesi ve zeminde oluşacak gerilme-deformasyon davranışını ve alınması gerekecek önlemlerin planlanması amaçlanmaktadır.

  Genel olarak zemin etüdü için ayrılması gereken bütçe inşaat maliyetinin %1 oranında olmaktadır. Zemin etütleri genel olarak araştırma çukuru açılması, sondaj yapılması, arazi deneyleri, örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri alınması ile laboratuvar deneyleri yapılmasını kapsar.

 Zemin Etüdünün Önemi

  İnşaata başlangıç aşamasında yapılan tasarım, biçimlenme ve statik hesaplar tamamen zemin etüdü sonucuna göre şekillenmektedir. Bundan dolayı denilebilir ki zemin etüdü bir inşaatın ilk aşamasıdır. Buda ortaya koyuyor ki baştan hatalı olarak yapılacak bir zemin etüdü bir daha geri dönüşü olmayan hataları ve zararları beraberinde getirecektir. Bu bağlamda düzgün yapılacak bir etüt çalışması yapının bütün kaderini etkileyecektir. Bundan dolayı zemin etüdü yapılırken mantık değil kesin ibareler göz önünde bulundurulmalıdır.

 İnşaata Yönelik Doğru Zemin Etüdü Nasıl Olmalıdır?

  Zemin etüt raporlarını hazırlayan veya kontrol eden kişilerin konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmaları hiç şüphesiz doğru bir zemin etüdü için en önemli etkendir. Bununla birlikte az ve orta katlı konut projeleri için hazırlanan raporlarında sadece prosedür olarak değil nitelikli olarak hazırlanması gerekmektedir. Çünkü bu gibi durumlarda oluşturulan raporlar çoğu zaman kopyala yapıştır yöntemi ile hazırlanmakta ve gereken önem verilmemektedir. Mümkün olduğunca çok sayıda ve doğru şekilde numune alınması doğru sonuçların ortaya koyulmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı titizlikle yaklaşılması ve önem verilmesi zemin etüdünün nitelikli olmasını sağlar.

  Sahada yapılan çalışmalar kadar laboratuvar ortamında yapılacak çalışmalarında özverili ve düzgün bir şekilde yapılması bütün bir çalışmanın doğru olması açısından önemlidir. Örneğin her tabakadan numune alınması arazi çalışmasında önemli iken laboratuvar testlerinin sadece bir katman için değil her katmak için yapılması ve doğru deneylerin doğru numunelerde uygulanması çalışmanın bütünlüğünü sağlayacaktır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!