Blog

Mimarların İnşaatlardaki Başarıları

Bir Mimarın İnşattaki Yeri

  Binalar, köprü, yol, restorasyon ve benzeri yapı sınıflarına giren inşaatlarda alt yapı olarak inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi ve elektrik mühendisi ekip olarak eksiksiz bulunma ve çalışma zorunluluğu vardır. Çünkü bir yapı inşaatının hazırlık aşamasından teslim edilme aşamasına kadar her süreçte bu ekibi oluşturanların tek tek görevleri bulunmaktadır.

  Yapım işinin hazırlık aşamasında ilk görev mimara düşmektedir. Mimar yapının hazırlık aşamasının ilk adımı atar. İnşaatı yapılacak olan yapının mimari proje çizim görevini üstlenirler ve inşaat mühendisleri de mimarların ortaya koyduğu çizim üzerinden statik projeyi oluşturmaya başlarlar.

 Mimarın İnşaattaki Önemi Görevi Ve Başarısı

  Inşaatın pratik bölümüne geçmeden teorik bölümüne karşılık gelen hazırlık aşamasında oluşturulması gereken ilk görev mimari projedir. Mimari proje mimarlar tarafından hazırlanıp, projenin yönetmeliklere, Türk Standartları’na, imar kanununa uygunluğunun kontrolü de yine mimarların görevi olup onlar tarafından yapılmaktadır.

  Aynı zamanda bir bina projesini ele alacak olursak tasarlanan dairelerin odalarının kullanım özelliğine göre yönetmeliklerin uygun bulduğu ölçülerin altına inmemesini, aynı şekilde, tuvalet, banyo ve antrenin ölçü ve bulundukları konumlarının hem yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek hem de kullanılabilirlik seviyelerini en yüksek seviyeye taşıyacak şekilde tasarlanmasını sağlamakta yine mimarların görevi ve başarısıdır.

  Bunlara ek olarak bina içerisinde yer alan ortak kullanım alanlarının en üst derece rahatlığa sahip olacak şekilde tasarlanması, yine yönetmelik doğrultusunda yapılması zorunlu kılınan asansör, otopark, çocuk parkı, çevre duvarı gibi unsurların yapının neresinde bulunması noktasında belirlenmesi mimarların diğer bir görevini oluşturmaktadır.

  Mimarlar hazırlık aşamasını tamamladıktan sonra yapım aşamasına geçildiğinde inşaatın mimari projeye uygun olarak inşa edilip edilmediğini denetlemek zorundadır. Yani mimari projesine uygun olarak inşa edilmemiş bir inşaatın tamamlanabilmesi olasılık dışıdır. Ayrıca mimar sadece inşaat aşamasında proje kontrolü yapmamalı inşaatta kullanılacak malzemelerin estetikliğini, kullanılan renklerin uyumunu da denetlemekle yükümlüdür.

  Kısacası mimar bir yapının hem teorik hem de pratik boyutunda onu var edendir. Bir inşaat tamamlanabiliyorsa bu onun başarısıdır. Mimarların inşaat alanındaki başarı ve en iyi becerilerini ortaya koyan onların görev ve sorumluluklarını yerine getirmede sistematik bir çalışma prensibine sahip olmaları ve kendilerini her anlamda geliştirmeyi hedefleyen görev bilinci yüksek birey olmaları gelmektedir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!