Blog

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İnşaat Yapılırken İşçi Güvenliği

İnşaat sözcüğü kullanıldığında genellikle insanların aklına konut inşası gelmekte olsa da çok daha kapsamlı bir ifadesi vardır. İnşaatın içerisine otoyol yapımı, köprü, kavşak, tünel inşaları, kanal, kanalet, gökdelen vb. yapıların yapımı da dahil olmaktadır. İnşaat sektörü günümüzde Türkiye’nin en çok kullanılan yatırım araçlarından biri haline gelmiştir. İnşaatlar mesleki tehlike koduna göre “Çok Tehlikeli” sınıfta yer alan meslek dallarıdır. Dolayısıyla inşaatta çalışan işçilerin karşılaşmaları muhtemel olan mesleki tehlike ve riskler de bu oranda artış göstermektedir.

İnşaatlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

İnşaatlarda işçi güvenliği sağlanma oranı yılsonunda yapılan kaza istatistik raporları ile ortaya çıkmaktadır. İnşaatlarda işçi güvenliğini sağlamak amacıyla öncelikle işveren (müteahhit) tarafından görevlendirilmiş bir iş yeri hekimi, bir iş güvenliği uzmanı ve 10’dan fazla sigortalı işçisi varsa bir de diğer sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür. İnşaat sektöründe işe alınacak işçinin yapacağa işi uygunluğu iş yeri hekimi tarafından verilen işe giriş sağlık raporu ile belirlenmektedir.

Örneğin; yüksek tansiyonu olan bir işçinin yüksekte çalışmayı da içeren bir sektör olan inşaatta çalışması uygun değildir. Ayrıca iş yeri hekimleri çalışanlardan belli başlı sağlık tetkikleri de talep edebilirler (akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi vb.) Daha sonra çalışacak işçiye iş güvenliği uzmanı tarafından oryantasyon (işe başlama ) eğitimi verilmelidir. Bunun yanı sıra çalışma süresince inşaat sektörü çok tehlikeli sınıfta yer aldığından yılda bir kez en az 16 saat olacak şekilde Temel İş Sağlığı ve Güvenlik eğitimleri iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilmelidir.

Bu verilen eğitimler mesai saatleri içerisinde verilecektir. Ayrıca inşaat yapılırken işçi güvenliği yapı alanının en az 2 metre yüksekliğinde bir perde ile çevrilmesi, asansör ve merdiven boşluklarının en az 1 metre yüksekliğinde ve her Yönden Gelebilecek 125 Kg Ağırlığa Dayanımlı Olması Vb. Gibi Bir Takım Önlemlerle Sağlanabilir.

İnşaatlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi

İnşaatta yapılan çalışmalar belli bölümlere ayrılır, bunlar; kaba inşaat işçisi, demir işçisi, sıva (dış yüzey kaplama) işçisi, duvar işçisi vb. dir. Tüm bu mesleklerde çalışmak isteyen işçilerin Mesleki Yeterlilik Sertifikası almış olması gerekmektedir. Mesleki yeterlilik sertifikası olmayanlar inşaatlarda çalıştırılması yasaktır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!