Blog

İnşaat Şirketlerinde Yönetim Nasıldır


Son yıllardaki ekonomi politikaları neticesinde sayısı günden güne artan inşaat şirketlerini yönetmek de bir o kadar zorlaşmaktadır. Büyüyen şirketler için yeni teknik kadroların kurulması, yeni yönetim şemalarının hazırlanması gerekmektedir. Bu bağlamda bir inşaat şirketinde yönetim basamaklarını irdeleyelim.

Şirket Merkezinde Yönetim

İnşaat şirketleri pek çok disiplinden birimlerle doludur. Bu birimlerin küçük bir kısmı şirket merkezinde, geriye kalan büyük kısım ise sahada görevlidir. Şirket merkezinde görevli olan birimler şunlardır: yatırım birimi, insan kaynakları birimi, saha koordinasyon birimleri, satış birimi ve yönetim kurulu. Bu birimlerin içerisinde gerekli olduğu kadar hiyerarşiye dayanan bir ofis yönetimi tercih edilmektedir.

İnşaat Sahalarında Yönetim

İnşaatların yapıldığı şantiye sahalarında pek çok eğitim düzeyinde çalışan bulunmaktadır. Oldukça kalabalık popülasyonların görüldüğü inşaat sahalarının idaresi oldukça zordur. Bu bağlamda, ağır bir hiyerarşik yönetim benimsenmiştir. Bu hiyerarşinin basamaklarını inceleyecek olursak:

Koordinatörler ve Proje Müdürleri

Şantiyelerde hiyerarşinin en tepesindeki isimlerdir. Koordinatörler inşaat sahası ile şirket genel merkezi arasındaki iletişimden sorumlu iken proje müdürleri şantiyede yürütülen bütün işlerden sorumludurlar ve işveren vekili pozisyonunda çalışırlar.

Şantiye Şefleri ve Saha Şefleri

Proje müdürlerinin altında şantiye şefleri bulunur. Yapılan iş büyükse birden fazla şantiye şefi bulunabilmektedir. Şantiye şefleri sorumlu oldukları mıntıkadaki bütün imalatlardan, malzeme kullanımlarından, altlarında çalışan taşeronların faaliyetlerinden ve işçilerin çalışma koşullarından sorumludurlar. Ancak şantiye şefleri büyün bu işlere yetişemediğinden doğal bir ihtiyacın ürünü olarak saha şefliği pozisyonu doğmuştur.

Saha şefleri şantiye şeflerinin altında, şantiye şeflerinin kendi mıntıkaları içerisinde görevlendirdikleri sınırlı alanlarda çalışırlar. İmalatı bizzat sahada takip etmekle yükümlüdürler. Yapılan işlerin teknik şartnamelere uygun yapılmasından sorumludurlar. İşin zamanında teslim edilmesi de başlıca görevlerindendir.

Formenler ve İşçiler

Formenler yönetim hiyerarşisinin son kademesidir. Takip ettikleri işler konusunda yıllarca çalışıp nasıl yapıldığını öğrenmişlerdir. Bir diğer değişle alaylı kişilerdir. Saha şefleri ile işçiler arasındaki koordinasyonu üstlenirler. Saha şefinin olmadığı yerlerde saha şefinin görevlerini de formenler üstlenirler. Ekiplerindeki işçilerin izin ve yevmiye düzenlemeleri de formenler tarafından yapılmaktadır.

İnşaatların emekçileri işçiler ise yönetilen kesimdir. İşin doğru ve zamanına uygun olarak yapılmasının baş aktörleridir. Formenler tarafından yönetilirler. Alanında uzmanlaşan işçilerin formen olma şansı vardır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!