Blog

İNŞAAT İÇİN DOĞRU ZAMAN

İnşaat Yapılmaya Elverişli Zeminler

Teknolojinin gelişmesi ve kentleşme ile birlikte, daha iyi yaşam koşullarında yaşama talebi artmaya başlamıştır. Bu amaçla günümüzde son teknoloji kullanılarak konutlar, ticari binalar, yüksek katlı ofis binaları, kara ve demiryolları, su tünelleri inşa edilmektedir. Bununla beraber kullanıma elverişleri zemin ve arazilerin giderek azalması, elverişsiz zeminlerin yapı ve inşaat için uygun hale getirilme ihtiyacını arttırmaktadır.

Elverişli Zeminler

Yapı temelleri altında taşıyıcı tabaka olarak nitelendirilir ve inşaat malzemesi olarak bütün projelerde karşımıza çıkmaktadır. Zeminin istenilen özelliklere sahip olmaması durumunda inşaat yerinin değiştirilmesi veya bu zeminlerin atılarak inşaata elveriş özelliği barındıran zeminlerin kullanılması, teknolojik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygun çözümler olarak görülmemektedir. Bunun yerine arazinin iyileştirilmesi ve/veya usulüne uygun olarak toprak dolgu gibi çalışmalarla düzeltilmesi yollarına başvurulur.

Zemin Etüdü

İnşaat başlamadan önce yapılması gereken en önemli şeylerden biri de, binanın yapılacağı zeminin inşaata uygun olup olmadığının ölçülmesidir. Zemin etüdü adı verilen bu uygulama; herhangi bir zeminde yapılacak olan testler ve deneylerle binanın araziye uygun olup olmadığını ölçer. Amaç, yapının zemine daha sağlam bir şekilde yapılması, zeminde meydana gelebilecek kayma, çökme gibi olayların en aza indirilmesidir.

Zemin Çeşitleri

1. Killi Zeminler: İnce kum, su ve yabancı maddeleri barındıran zeminlerdir. Fazla yük altında kayan, sıkışmaya uygun ince kum, killi toprak gibi inşaata elverişsiz zeminlerdir. 

2. Kumlu Zeminler: Kum tabakalarından oluşan zeminlerdir. Sıkışmaya uygun, 3-4 metre kalınlığında zemin tabakalarından oluşan kumlu ve killi zeminlerdir. 

3. Çakıllı Zeminler: İrili ufaklı kum ve çakıl tanelerinin bir bağlayıcı ile bağlanması sonucu ortaya çıkmıştır. Sıkışmaya uygun olmayan 2-3 metre kalınlığındaki tabakalardan oluşan oldukça dayanıklı zeminlerdir. 

4. Kayalık Zeminler: Granit, siyenit, bazalt gibi volkanik kayaları; sert kalker, kum taşı gibi taşlardan oluşan tortul kayaları; sertleşmiş killerden oluşmuş metamorfik kayaları içeren zeminlerdir. 

5. Bitkisel Toprak: Zemin üzerinde yer alan bitki ve bitki artıklarının zamanla toprağa karışmasıyla oluşan zeminlerdir. Humus adı verilen bu toprakların renkleri koyudur. Bu tarz arazilere yapı temeli yapılamaz. Eğer humus temizlenirse arazi inşaata elverişli hale getirilebilir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!