Blog

İş Sağlığı ve Güvenliği Firması


pastedGraphic.png

İnşaat sektöründe hemen her sektörde olduğu gibi ülkemizde bilinçsiz uygulamalar yapılmakta, iş kalitesi ve işçi güvenliği göz ardı edilmekteydi. Uzun yıllardır süregelen bu profesyonellik dışı çalışma şekli hem uygulama, hem de kültürel olarak gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkın hızla açılmasına neden olmaktaydı.  Bu nedenle 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan ‘iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ ile yeni düzenlemeler yapılmış, ülkemizdeki bu yeni konu hakkında iş sağlığı ve güvenliği firması adı altında hizmet veren firmalar kurulmuştur. Bu firmalar iş sağlığı ve güvenliği konusunda sektörde faaliyet gösteren firmalara danışmanlık yaparak, bilgi aktarımında bulunmaktadır. SNK Yapı Danışmanlık gibi çalışma alanında profesyonelleşmiş firmalar hizmet kalitesi kadar çalışma arkadaşlarına da önem vermekte ve o nedenle iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman derecede bilgi sahibi olarak hizmete devam etmektedirler. Firmamız kendi çalışmalarında uygulamakta olduğu güvenlik ve sağlık kriterlerini diğer firmalarla da paylaşmak adına iş sağlığı ve güvenliği firması olarak ta rakiplerine ve sektörün diğer öğelerine destek vermektedir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Firması Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği firması hizmet vermekte olduğu firma için iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, koordinatörleri ve müdürleriyle bir ekip kurarak, bu ekibi hizmet alacak olan firmaya yönlendirir. Hizmet alacak firma için hem iş sağlığı hem de iş güvenliği açısından çift koldan çalışma yürütülür. İş sağlığı açısından yeni çalışanların işe giriş muayeneleri, çalışanların periyodik muayeneleri, risk analizi ve iş hijyeni gibi alanlarda çalışmalar yapılarak, iş sağlığı eğitimleri verilir. İş güvenliği açısından ise risk analizi, acil durum planı, yıllık çalışma ve eğitim planları ve yıllık değerlendirme raporu oluşturularak, saha gözetimleri ve uygunsuzlukların belirlenmesi ile iş güvenliği eğitimleri oluşturulur.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği anlam olarak, işin yapıldığı ortamdaki fiziki şartlar sebebiyle işçilerin maruz kalabilecekleri sorunlar ve risklerin minimuma indirilmesi, mümkünse tamamen ortadan kaldırılması olayıdır. İş sağlığı ve güvenliği firması hizmet vermekte olduğu firma için, işin yürütülmesi anında oluşan tehlikelerden ve sebebiyet verebileceği sağlık sorunlarından işçileri korumak ve kaliteli iş ortamı yaratmak için çalışma sağlamaktadır. İşyerinde doğabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi risklere karşı gerekli tedbirleri almak, bu tedbirler için gerekli ekipmanları sağlamak ve ekipmanın kullanımı ile ilgili işçileri bilgilendirmek iş sağlığı ve güvenliği firması görevleri arasındadır. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!