Blog

İnşaat Restorasyon Firması


pastedGraphic.png

Yeni bina yapımı kadar, mevcut olan binalar için yapılacak güçlendirme ve restorasyon çalışmaları da son derece önemlidir. Mevcut bir yapının üzerinde, yapı özelliklerini değiştirmeden, sadece yıpranmaları gidermek ve onarım yapmak yeni bina yapımından daha zor, daha büyük hassasiyet gerektiren ve ince işçilik isteyen bir uygulamadır. Gittikçe azalan tarihi ve eski yapıların korunması adına restorasyon çalışmaları son derece önemlidir. Bu çalışmalar yönetmelikler ile şekillendirilmiştir. İnşaat restorasyon firması tarafından gerekli projenin üretilmesi, devlet tarafından onaylanması ve firma tarafından uygulanması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu tür çalışmalarda öngörülmesi zor problemlerle karşılaşılması çok büyük bir olasılıktır. Bu nedenle SNK Yapı Danışmanlık gibi alanında uzman, hem teorik, hem pratik açıdan üst düzey bilgi ve ekipmana sahip, araştırma, geliştirme, projelendirme ve uygulama açısından profesyonel ekipleri olan ve deneyimli firmalar tercih edilmelidir.

Restorasyon Nedir?

Tarihi ya da sanatsal bir yapıyı aslına uygun şekilde sağlamlaştırma, yıpranmaları giderme ve onarma işlemlerinin bütünüdür. Var olan bir yapının yenilenmesi, güçlendirilmesi ve özgün yapısına döndürülmesi restorasyon projeleri ile mümkündür. Binalardaki bu yıpranmanın ana nedenleri güneş, nem, rüzgâr, ani ısı değişimleri ve deprem gibi olaylardır. Günümüzde mevcut olan profesyonel inşaat restorasyon firması olarak birçok alternatif bulunmaktadır. Bu firmalar içerisinden yapılacak doğru bir seçim ile,restorasyon teknikleri uygun ve verimli bir şekilde kullanılarak, olumsuz etkenleri gidermek veya mümkün olduğunca aza indirerek binayı orijinal haline getirme olasılığı oldukça yüksektir.

Restorasyon Nasıl Gerçekleştirilir?

Ülkemizin kültürel mirası olan anıtsal yapıları korumak, vatandaş olarak hepimizin görevidir. Fakat bu yapıların restorasyonu ise, profesyonellik gerektiren, mimarlık konusunda ve restorasyon konusunda özel uzmanlığı olan kişilerin görevidir. İşin ehli bir inşaat restorasyon firması tarihte önemli olaylara tanıklık etmiş ve o dönemin izlerini taşıyan saray, köşk, yalı, konak, camii, türbe, medrese gibi değişik inşaat teknikleri ile yapılmış olan bu tarihi yapıların, üniversiteler gözetiminde, deneyimli ekipler ile, bilim kurallarına uygun ve teknolojik imkanlardan faydalanılarak aslına uygun ya da en benzer şekilde onarılmasını sağlamayı hedefler. Restorasyon aşamalı olarak hazırlanan bir proje ile hayata geçirilir. bu aşamalar rölove, restitüsyon ve uygulama aşamalarıdır. Bir inşaat restorasyon firması işe restore edilecek yapının fotoğraf ya da video kayıtlarını almakla başlar. Rölove aşaması denilen bu aşamada yapının ölçeklendirilmesi yapılarak, tarihçesi araştırılır. Restitüsyon aşamasında ise, yapılacak müdahaleler belirlenir. Ve son aşamada ise, belirlenen müdahaleler ile tarihi yapıya zarar vermeden uygulamalar tamamlanarak restorasyon sonlandırılır. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!