Blog

İnşaatlar İçin Kurulan Konsorsiyumlar


Konsorsiyumlar bir inşaatın yapılması için ihtiyaç duyulan ve farklı uzmanlık alanına sahip kişi veya firmaların kurduğu bir ortaklık biçimidir. Özellikle büyük yapıların inşası sırasında başvurulmakla birlikte eğer devlet kanalı ile yapılan ihaleli bir iş için ise şartname de belirtilmiş olması koşulu ile kurulabilir. Yani ihaleli işlerde idari şartnamede konsorsiyum olarak ihaleye girilmesi uygun bulunmuş ise inşaat firmaları bu türden bir ortaklık yapılabilir.

 Konsorsiyum Kurulma Sebepleri

 Bir işin tamamlanabilmesi için birçok uzmanlık alanı gerekebilmektedir. Pek tabi ki bir şahsın veya firma oluşumunun tek başına bütün uzmanlık alanlarına sahip olması beklenemez. Bundan dolayı farklı uzmanlık alanına sahip olan kişi veya firmalar birleşerek bir konsorsiyum kurabilirler.

 Böylece yapım aşaması hem daha kısa sürebilmekte hem de her kişi kendi uzmanlık alanına yoğunlaşarak işi yapacağından dolayı daha doğru ve nitelikli yapılar ortaya çıkabilmektedir. Bundan başka, firmalar tek başlarına giremeyeceği veya yüklenemeyeceği işleri de konsorsiyum kurarak ve güçlerini birleştirerek daha büyük işlere teklif verebilmektedir. Bu firmalar açısından da avantaj sağladığından tercih edilen bir yöntem olmaktadır.

 Konsorsiyum Avantaj ve Dezavantajları

 Konsorsiyumlar sonuç olarak bir ortaklık türü olduğu için hem avantajlara hem de dezavantajlara sahiptirler. İki veya daha fazla firmanın ortaklık kurarak daha büyük işler yapabilmesine olanak verdiği için şirketler açısından avantajı bulunmaktadır. Bunun yanında uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinde yer alacaklarından dolayı da hem nitelik açısından doğru binaların yapılması hem de zaman açısından daha kısa sürede işin meydana gelmesi bağlamında da konsorsiyum kurmak avantajlı bir durumdur.

 Firmalar böylelikle sadece kendi yapacakları işlere yoğunlaşacaklar ve sınırları belirlenmiş olarak daha iyisini yapmaya çalışacaklardır. Sözleşmeye dayalı olarak hangi firmanın hangi işleri yapacağı açıkça yazıldığı için herkesin sorumlulukları eksiksiz bir şekilde belirlenmiş olmaktadır. Buda arada çıkabilecek olan çelişkiyi ortadan kaldırmaktadır.

 Konsorsiyumlar da şirketler sadece yaptıkları işlerden değil inşaatın bütününden sorumlu oldukları için diğer firmaya güvenmek durumundadır. Diğer ortağın yapacağı bir yanlış tüm ortak firmalar üzerinde olumsuz bir etki bırakacağından ötürü bir risk vardır. Bunun dışında karar merciinde birden çok kişinin olması da süreci uzatabilmektedir. Buda konsorsiyumlar için bir dezavantaj olarak görülmektedir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!