Blog

İnşaat Şirketlerinde Çalışan İnsanlar


İnşaat Şirketlerinde Çalışanların Görevleri

İnşaat şirketleri pek çok meslek grubundan milyonlarca insanı istihdam etmektedir. Projenin hazırlanmasından etüt işlerine, imalattan kontrole pek çok meslek grubu bu sektörde çalışarak mesleklerini icra ederler ve hayatlarını kazanırlar. Bir inşaat şirketinin omurgasını oluşturan meslek gruplarını inceleyelim.

Projenin Hazırlanma Sürecinde Görevli Olanlar

Projeler pek çok farklı disiplini bir arada bulundurur. Bunlardan başlıcaları projenin ilk dokunuşlarını yapan ve projeyi tasarlayan mimarlar, tasarlanan projenin ayakta kalmasını sağlayan inşaat mühendisleri, projenin tesisat ve asansör detaylarını tasarlayan makine mühendisleri ve elektrik işleriyle ilgilenen elektrik mühendisleridir. Şirket bütün bu meslek birimleri için kendi bünyesinde birimler oluşturabileceği gibi bütün bu hizmetleri dışarıdan almayı da tercih edebilir.

Projenin Hayata Geçirilmesi Sırasında Çalışanlar

Hazırlanan projeler sahada uygulanmak üzere tasnif edilir. Bu tasnif sürecinin ardından saha için teknik ekip kurulur. Bu ekibin başına proje müdürü unvanına sahip bir inşaat mühendisi atanır. Proje müdürünün altında şantiye şefleri onların da altında saha şefleri bulunmaktadır. Mühendislik disiplinine sahip bu meslek grupları inşaat projesinin yönetim ayağını oluşturur.

Yönetim ekibi kurulduktan sonra imalatı yapacak olan ekipler oluşturulur. Kalıpçı ve demirci ustaları ve bu ustaların altında çalışacak kalıp, demir işçileri ekibe dahil edilir. Her bir ekibin başına tecrübeli kalfalar ya da formenler atanır. Formen, kökeni işçilikten veyahut ustalıktan gelen saha yöneticileridir. Mesleğin içerisinde uzun süreler harcayarak edindiği bilgiyi idari olarak kullanırlar. Saha şeflerinin altında bulunan bu pozisyon idari ekip ile saha ekibi arasındaki koordinasyon için hayati derecede önem taşır. İşçilerin formenlerin çalış talimatıyla işlerine başlayıp paydos talimatıyla işi durdururlar. Ayrıca işçilerin izin günleri de formenler tarafından ayarlanır.

Kontrol Ekibi

Bütün sektörlerde olduğu gibi, inşaat sektöründe de insan elinden çıkan işlerde hata bulunabilmektedir. Doğabilecek sorunların meydana gelmeden çözülmesi için kontrol ekipleri görevlendirilir. Bu ekipler şirketin bünyesinde iç denetçi olarak çalışabildiği gibi dışarıdan da talep edilebilir. Yapılan iş devlet işiyse kontrol ekibi devletin ihale ettiği müşavir firma tarafından oluşturulur. Tecrübeli mühendis ve teknikerlerde oluşan bu ekip sahada oluşan aksilikleri, imalatın ilerleyişini, müteahhitlerin yaptıkları işlere karşılık alacaklarını ifade eden hak edişlerini hazırlarlar ve düzenlerler.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!