Blog

İnşaat Sektörüne Yönelik Düzenlemeler


İnşaat Sektöründeki Gereklilikler

  İnşaat sektörüne yönelik düzenlemelerin başında firmaları mali yeterliliği ve tecrübeleri doğrultusunda sınıflandırılması gelmektedir. Bu sayede bireyler olası tehlikelerden korunacak ve konutzede yaratılmasının önüne geçilebilmesi hedeflenmektedir. Düzenlemedeki ilk ve en temek ilke bireyin korunmasıdır. 

  İnşaat sektörünün sağlıklı büyümesi için yeni düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. İnşaat sektöründeki iyileştirmeler için öncelikle belirlenmiş tüm sorunların çözümü için sektörün temeline inilmesi gerekmektedir. Örneğin finansman yapısı ve tecrübesi yeterli olmayan firmaların inşaat faaliyetleri etkisiz hale getirilecektir.

  İnşaat sektöründe bu gibi yetersiz firmalar sektörün sağlıksız büyümesine yol açmakta ve toplum ve bireyleri mağdur etmekte ve konutzedelerin çoğalmasına olanak sağlamaktadır. Yani inşaat sektöründe iş yürüten müteahhit sayısının iş yapım kapasitelerine göre sınıflandırılması ve sınırlandırılması gerekmektedir. İnşaat sektörünün sağlıklı büyümesi için ilk düzenleme firmaların mali güçleri ve işi bitirme güçlerine göre sınıflandırılmasına yönelik olmuştur.

 İnşaat Sektörüne Getirilen Düzenlemeler

  Bir başka düzenleme ise tamamlama sigortası üzerinedir. Yarım kalan projeler bireyleri zor durumda bırakmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2015 yılında çıkarmış olduğu bir kanunla bina tamamlama sigortasının hayata geçirilmesi gündeme gelmiştir.

  Halk arasında maket üzerinden ev satışı olarak tanınan ön ödemeli konut satışı yoluyla bir ev sahibi olunduğunda yapılmakta olan inşaatın tamamlama sigortası var ise bu inşaatın yapımını üstlenen firma iflas etse bile tamamlama sigortası o projeyi tamamlayacak ve bireyi mağdur etmekten kurtaracaktır. Buna ek olarak da konutzede olma ihtimali ortadan kalkmaktadır. 

 İnşaat sektöründeki yönelik bir diğer düzenleme ise dar gelirliler için sosyal konut hamlesidir.

  Büyük ölçekli sosyal konut projeleri planlanmakta ve bu sayede dar gelirli ailelerin konut sahibi olmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda bu sektör şehir planlamasına tabii tutulacaktır. Şehirlerin ihtiyaçları, altyapıları ve nüfuslarına bağlı olarak yapılar bir ihtiyaç analizine tutulması ön koşul haline gelmesi de düzenlemeler arasındadır. 

  Bir başka düzenlemede yatırımcı haklarının korunması üzerinedir. Örneğin bir firmanın işe başlaması ve gerekli ruhsatları temin etmesi ardından imarın değişmesiyle uğradığı zarar sonucunda hakları korunacaktır. İnşaat sektörünün dinamik bir hale gelmesi için de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!