Blog

İnşaat Sektöründe Fiyatı Artan Evler


İnşaat sektörü ülkemizde o kadar hızlı ilerleyen bir sektördür ki buna paralel olarak da sürekli ev fiyatlarında artışlar gözlenmektedir. Bu fiyatlar çoğunlukla reel değerleri yansıtmamakla birlikte balon tabir edilen bir piyasa oluşmasına neden olmaktadır.

 İnşaat Sektörü

  Türkiye’de inşaat sektörü mevcut ekonomik durum göz önüne alındığında en büyük paya sahip alandır. Gayri safi yurtiçi hasıla içinde oranı %9 olmakla birlikte dolaylı olarak etkilediği sektörler ile birlikte ekonomideki payı %30 seviyelerindedir.

  Hiç şüphesiz ki durması imkansız olan bu sektör, günümüzde dile getirilmeyen ancak gözle görülür bir şekilde hissedilen ekonomik sıkıntılar nedeni ile en çok etkilenen sektördür. Ancak ne kadar kötü olursa olsun talep dengesi doyuma ulaşıncaya kadar inşaat sektörü ve ev fiyatlarının artış göstermesi kaçınılmazdır.

 Hangi Evlerin Fiyatları Neden Artar

  Yapılaşma o kadar hızlı gelişen bir süreçtir ki bir kentin çehresini ve yapısını kısa sürede güzelleştirebileceği gibi çoğunlukla yanlış tutumlardan dolayı bozmaktadır. Günümüzde sürekli değişen ekonomik paritelere bağlı olarak inşaat maliyetlerinin yükselmesi, nüfus artış hızına bağlı olarak ve alınan göç neticesinde ev ihtiyacının fazlalaşması, sürekli değişen ve engellenemez olan insan ihtiyaçlarının ve konfor düşkünlüğünün artması, arz ve talep dengesine dayalı olarak ve gelişme bölgeleri göz önünde tutulduğunda arsa sahiplerinin de gereğinden fazla fiyat isteğinde bulunması ve müteahhitlerin normalden çok daha fazla gelir elde etmek istemeleri ev fiyatlarının artmasında ki en büyük etkenlerdir.

  Özellikle yeni yapılan çok katlı ve site içerisinde tüm sosyal donatı imkanlarının bulunduğu konut yerleşimleri ile müstakil olmakla birlikte güvenlik unsurlarının ön planda olduğu evlerin fiyatları daha çok artmaktadır. Ayrıca metro ve teleferik gibi ulaşım ağlarının düzenlendiği, özel hastane, okul ve alışveriş merkezi gibi yapıların yapıldığı ve park, bahçe gibi çevresel ve sosyal imkanların sağlandığı alanlara yakın olan evlerin fiyatları bunlara bağlı olarak artış göstermektedir.

  Bununla birlikte yeni evlerin fiyatlarının artmasına bağlı olarak eski ev sahiplerinin de kendi fiyatlarını onlara göre yükseltme çabası içine girmeleri ve emlakçıların daha fazla komisyon almak için ev fiyatlarını değerinden yüksek göstermeleri de mevcut ev fiyatlarının artmasını sağlamaktadır. Her durumda bir zincir silsilesi şeklinde birbirine takip eden bu yükselme süreklilik göstermektedir. Özellikle mega projeler olarak nitelendirilen ve çok sayıda birimin oluştuğu alanlar bu artışın hızlandırıcılarıdır. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!