Blog

PROJE DANIŞMANLIĞI

İnşaat ve Proje Danışmanlığı Firması 

pastedGraphic.png

İnşaat ve proje danışmanlığı, proje hedeflerini en verimli şekilde gerçekleştirmek için proje boyunca yönetim ve uygulama ekipleri kurarak, bu ekiplerin en etkin şekilde işleyişini sağlamaktır. İnşaat ve proje danışmanlığı firması bir inşaatın başından sonuna kadar takip etmelidir.  İşçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, bunun yanı sıra mesleki verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak proje içerisindeki iş paketlerinin her birini aksamalara izin vermeden, ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önceden tahmin edebilmelidir. Böylece zaman kaybını önleyerek, ekipleri en iyi şekilde yönlendirmek ve uygulamayı tüm mevzuat, yasal ve teknik yükümlülüklere uygun şekilde yerine getirmek durumundadır. Snk Yapı Danışmanlık firmasına göre danışmanlık işleminin temel olarak üç prensibi vardır. Bu prensipler;

 • Somut Durum tespiti
 • Mevcut ve muhtemel risklerin belirlenmesi
 • Çözüm önerilerinin sunulması

Bu sınıflandırılmada görüldüğü üzere, inşaat ve proje danışmanlık firması hem teorik hem de pratik anlamda üstün bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

İnşaat ve Proje Danışmanlık Firması Seçim Kriterleri

Bir firma, kişi ya da kurum inşaat ve proje danışmanlık firması tarafından hizmet almak istediğinde, hizmet alacağı firma konusunda bazı kriterlere dikkat etmelidir. Bu kriterler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Şirketin yönetimdeki deneyim süresi 
 • Şirketin yapısı ve sermaye durumu
 • Şirketin ana faaliyet alanı
 • Şirketin organizasyon yapısı

Bunun yanı sıra alınacak hizmetin ne olacağı, ne artılar sağlayacağı da net şekilde bilinmelidir. İnşaat ve proje danışmanlık firması binaların anahtar teslim yapımında ne gibi artılar sağlar;

 • İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi
 • Proje yönetim planının hazırlanması ve takibi
 • İş programının güncellenmesi ve kontrolü
 • Bütçenin güncellenmesi ve kontrolü
 • Sözleşmelerin yapılması ve takibi 
 • Maliyet kontrolü
 • Projeye ve projenin uygulandığı şantiye de işlerin nasıl yürüyeceğine dair planlamanın yapılması
 • Malzemelerin kontrolü ve onaylanması
 • İmalatların kontrolü
 • Değişikliklerin yönetimi
 • İmalat periyodik raporlarının hazırlanması
 • Hak ediş ve ödemelerin kontrolü
 • Geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi
 • Ödemelerin kontrolü ve takibi
 • İnşaat teslim sürecinin tamamlanması 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!