Blog

İstanbul İnşaat Restorasyon Firmaları

pastedGraphic.png

İnşaat sektörüne genel olarak yeni bina yapımı olarak bakılsa da, tarihi binaların bakım ve onarım işlemleri de asıl olarak inşaat sektörünün bir dalı olarak hizmet sürdürmektedir. Bu bakım ve onarım işlemlerine genel olarak restorasyon ası verilmekte ve sağlanan hizmet ‘restore etmek’ deyimiyle anılmaktadır. Bu hizmet sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, tarihi yapının orijinal dokusunu kaybetmemesi ve yapılacak işlemin aslına en yakın şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle İstanbul inşaat restorasyon firmaları büyük bir özveri ile çalışmakta ve başarılı uygulamalar ortaya koymaktadırlar. İstanbul gibi büyük bir tarihi geçmişe sahip bölgelerde yüzlerce, o dönemin mimari şartlarını günümüze yansıtan ve kültürel anlamda büyük önemi olan eserler mevcuttur. Saray, köşk, yalı, konak, camii, türbe, medrese gibi farklı amaçlara hizmet etmiş ve birçoğu günümüzde hala kullanılmakta olan bu eserlerin güvenliği ve hizmete devam edebilecek performansa sahip olmaları adına SNK Yapı Çözümleri kaliteli bir hizmet anlayışı ile çalışmaktadır.   

Doğru Restorasyon Nedir?

Restorasyon işlemi, doğal yollarla ya da farklı sebeplerle yıpranmış olan bir yapının bakım, onarım, tamir gibi işlemlerle sağlamlaştırılması ve bu işlemler esnasında yapının orijinal formunun ve özelliklerinin korunmasıdır. Restorasyon işlemi için İstanbul inşaat restorasyon firmaları içerisinden doğru bir seçim yapmak, uygun ve etkili bir çözüme kavuşmanızı sağlayacaktır. Doğru restorasyon dediğimiz şey, yukarıda bahsi geçen detayların doğru şekilde uygulanması ile sağlamlaştırılmış ama orijinalliği bozulmamış yapılar ortaya çıkarmaktır. Bu durum da ancak teknikleri doğru ve yerinde kullanacak, restorasyon konusuna hakim, uzman ekiplerce sağlanabilmektedir. SNK Yapı Çözümleri gibi profesyonel firmalar tarafından restorasyon işlemi rölove, restitüsyon ve uygulama olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Bu doğrultuda restore edilecek yapının fotoğraf ya da video kayıtları alınarak, yapı için ölçeklendirme yapılır. İncelemelerle yapılacak müdahaleler belirlenir ve tarihi dokuya zarar vermemeye özen gösterilerek belirlenen müdahaleler yapılır.

Bir Bina Neden Restore Edilir?

Tarihi binalar çok uzun yıllar boyu ayakta kaldıkları ve birçok etkene direnç gösterdikleri için zamanla bu direnci azalan ve yıpranan binalardır. Bu binaları yıpranmalara karşı korumaz isek zamanla yok olurlar. Oysaki uzun yıllar önce inşa edilip, birçok tarihi olaya tanıklık etmiş ve günümüze kadar ayakta durmuş bu binalar, ülkemizin tarihini oluşturmaktadır. Bu nedenle de kaybolmaları göze alınamaz bir durumdur. İşte tam da bu nedenle İstanbul inşaat restorasyon firmaları gibi önemli bir görev üstlenmiş firmalar tarafından sağlanacak restorasyon hizmetleri ile, tarihi kültürümüzü koruma altına almak mümkündür. Günümüzde sayıları gitgide azalan tarihi yapıların korunması adına restorasyon çalışmaları son derece önemlidir. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!