Blog

İnşaat Kalıbı Nasıl Hazırlanır


İnşaatı Konumlama Ve Hafriyat Bilgisi:

İlk olarak alanın topoğrafik çalışmaları yapılır. İnşaatın konumlanması sahanın ölçülerek kazıklarının çakılmasıyla başlar. Ölçü yapılan kazılar sonucunda arazinin durumuna bakılarak; temel için kazı veya dolgu çalışmaları yapılır. Bunun sonucu olarak temel zemini elde edilmiş olunur. Bu arazi işlemleri iş makineleri yardımı ile yapılır.

Temel Zemini İnce Tesviyesi:

Ülkemizde yapıların temel zemini ve ince tesviyesi çoğunlukla el işçiliği ile yapılır. Temel zemini, çoğunlukla iş makineleri ile yapılır. İş makinelerinin yardımıyla elde edilen bu zemin el işçilikleriyle ince olarak tesviye edilerek temele hazır hale getirilir.

Temel Kalıbının Hazırlanması:

İnşaatın temel kalıbı inşaat projesine uygun olarak hazırlanır. İnşaatın temel kalıbında hata yapmamak gerekir; eğer bir hata olduğu zaman sonda görülen ölçü hatalarının çoğunluğu ya temelden, ya da temeldeki yanlışlıklardan kaynaklanırlar. Temel hatalarının olmaması için ölçülere dikkat edilmesi gerekir. Temelde hata olmazsa inşaat herhangi bir problem ve sorun ortaya çıkmaz.

Temel Betonunun Dökümü:

İnşaatın temel betonu temel kalıp hazırlanmış alana dökülür. Burada dikkat edilmesi gereken husus beton mikserinin ve pompanın inşaatın her alanına rahatça ulaşarak kolay bir şekilde betonun dökülmesinin sağlanmasıdır.

Temel Kalıbının Sökümü Ve Kat Çıkılması:

İnşaatın temel kalıbının sökülmesinden sonra, kat donatılarının bağlanması ve inşaat kalıp işlemi aynı zamanlı olarak ilerler. İnşaat işlemleri kalıp yaparak başlar ve kalıpla son bulur. İnşaatın bir yüzeyinin kalıbı yapılırken, diğer yüzeyinden donatılar bağlanır. Böylelikle inşaatta inşaat kalıbı kullanılarak malzemenin tek başına yükselmesi ve malzemenin eğilmesi önlenmiş olur. İnşaatta son olarak perde ve kolon kalıpları kapatılarak inşaatın döşeme kalıbı işlemine geçilir. İnşaatın döşeme kalıbı çakılmadan inşaata beton dökülmesine başlanılmaz.

İnşaatta bir katın perde, kolon, kiriş ve döşeme betonu tek seferde dökülerek kat tamamlanmış olur. Diğer katlar için de benzer işlemler uygulanır. İnşaat şartnamesinin süresine göre kalıp sökülerek sonraki katlara başlanır. İnşaat işlemi yapılırken inşaatın elektrik, su, kanalizasyon ve diğer tesisata döşeme işlemleri unutulmamalıdır. Düzgün bir şekilde tesisat döşeme işlemi yapılmazsa tekrar kırma işlemleri yapılarak tesisat yapılır ve bu da tekrar maliyet gerektirici bir işlemdir.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!